דף פייסבוק סיטילייט
 English Site
שיקולים בקביעת מקדם
שיקולים בקביעת מקדם אחזקה במערכות תאורה - אינג' דוד תורג'מן
שיקולים בקביעת מקדם אחזקה במערכות תאורה  - אינג' דוד תורג'מן
                                                  
לקבלת מתקן תאורה יעיל יש חשיבות רבה במדיניות תחזוקה ובלקיחת מקדמי אחזקה נכונים בשלבי התכנון.
נקודות שיש לקחת בחשבון בקביעת מדיניות האחזקה:
-          החלפה קבוצתית ( Group relamp ) של הנורות למניעת ירידה דרסטית בתפוקת האור.
-          ביצוע ניקוי של גופי התאורה במחזוריות התלויה בסביבה.
-          כתיבה של מדיניות אחזקה לכל מתקן תאורה.
-          מדיניות האחזקה תבסס על המדיניות הנהוגה לפי ההנחיות של היצרנים.
 
אחזקה יעילה של מתקן תאורה כיום הינו מעבר להחלפה של נורה או משנק כאשר הוא כשל או נשרף. איש האחזקה צריך לקחת בחשבון כי לצורך קבלת מתקן תאורה יעיל יש צורך במדיניות אחזקה נכונה. מתקן תאורה מאבד באופן הדרגתי מרמת התאורה שלו, והמשתמש אינו מזהה שיש הבדל ברמת התאורה מאחר שהעין האנושית אינה מסוגלת להבחין בשינויים קטנים הנגרמים עם הזמן עקב לכלוך או ירידת עוצמת הנורה.
איור מס' 1 – מראה את הירידה ביעילות של מתקן תאורה כפונקציה של הזמן.

 שיקולים בקביעת מקדם אחזקה 1
איור מס'- 1

איור  מס' 1 - מתייחס לגופי תאורה עם נורות פלואורניות ועם רפלקטורים תעשייתיים.
- עקום A באיור – מציין את ירידת תפוקת האור כתוצאה מהנורות בלבד
- עקום B באיור – מציין את הירידה של תפוקת האור כתוצאה מלכלוך משטח גוף התאורה.
- עקום C באיור – מציין את ירידת תפוקת האור כתוצאה מירידת עוצמת האור מהנורה ומלכלוך על גוף התאורה ובהתייחס למחזור ניקוי גופי התאורה.
 
Light Loss Factor
ירידה בעוצמת האור נגרמת בגלל הגורמים הבאים:
- כשל של נורות וציוד הפעלה.
- ירידה בעוצמת האור של הנורה.
- ירידה בעוצמת האור כתוצאה מלכלוך של גוף התאורה.
הירידה בעוצמת האור הינה הדרגתית ונגרמת משילוב הגורמים הנ"ל.
 
Lamp and Ballast Failures
כאשר נורות וציודים כושלים, באופן מידי תפוקת האור של גוף התאורה יורדת לאפס. ולמרות זאת לעתים קרובות ההחלפה מתבצעת לאחר זמן רב.

כישלון בנורות:
יצרני נורות מציינים בדפי הנתונים שלהם "אורך חיים ממוצע" – Average rated life - אורך חיים  ממוצע משמעותו – שבהפעלה תקינה 50% מהנורות יכשלו, משמעות הדבר שיתכנו נורות אשר ישרפו מיד עם ההתקנה.

איור מס' 2 – מראה את אורך החיים האופייני של מקורות אור שונים
LSFׁ) Lamp Survival Facto).
מספר פקטורים המשפיעים על אורך חיי הנורות :
- שעות הפעולה של הנורות בן ההפעלות.
- סוג ואיכות ציוד ההפעלה.
- התקנה לקויה.
 
בהתבסס על סוג הנורות במתקן התאורה ניתן לבצע החלפת נורות קבוצתית  של הנורות באורך חיים משקי הנקבע כ 75% מאורך החיים של הנורות בהתאם להצהרת היצרנים.
החלפה כזו תמנע עלויות נוספות, תלונות מהמשתמשים ומצב שבו נורה תקולה נשארת בגוף תאורה, דבר אשר יכול לגרום לנזק נוסף לגוף התאורה.
 
 
כשלון במשנקים:
אורך החיים של משנקים הינו ארוך יותר מאורך החיים של הנורות. אולם אורך החיים המוגדר ע"י היצרן הינו תלוי במידה גבוהה בטמפרטורה המתפתחת על המשנק.
טמפרטורת המשנק תלויה בטמפרטורה הסביבתית ובאיכות גוף התאורה (יכולת פיזור החום בתוך גוף התאורה). מאחר שקשה לחזות שינויים אלו הרי שקשה לחזות את אורך חיי המשנק אף יותר מהנורות.
משנקים אלקטרונים אמורים לפעול יותר ממשנקים אלקטרומגנטיים מאחר שכמות החום שהם יוצרים הינה נמוכה יותר, אולם במידה והחום הסביבתי גבוהה והעברת החום בסביבת המשנק אינה תקינה – אזי אורך החיים של המשנק מתקצר באופן קיצוני.
גם כאן ניתן לחזות מתי המשנקים יכשלו – ונהוג לבדוק החלפתם כאשר מגיעים ל 70% מאורך החיים המוצהר ע"י היצרן ומלבד שפעולת המשנק הייתה בסביבה סטנדרטית.
 
 
איור מס'-2
 
 
ככל שגיל הנורה גדל מקדם כמות האור הנפלט מהנורה הולך וקטן. היחס בין תפוקת האור ההתחלתית של הנורה לתפוקה בפועל הינו - Lamp Lumen Depreciation -LLD.
הירידה בעוצמת האור מהנורה נובע ממספר גורמים: התפחמות הנגרמת בתוך הנורה או על גבי הקירות הפנימיים של הנורה או פגיעה בציפוי הפלואורני בחלק מהנורות.
בנורות ליבון ונורות נל"ג (נתרן לחץ גבוהה) הירידה בתפוקת האור הינה נמוכה יחסית, לעומת זאת בנורות פלואורסנטיות, כספית ומטל הליד הירידה בתפוקת האור לאורך השימוש הינה משמעותית. ראה איור מס'-3.
מתכנן עליו לקחת בחישוב של מתקן התאורה את התפוקה של מקור האור לא בשלב ההתחלתי, אלא את תפוקת האור הממוצעת (ב average age) של הנורה, בהתחשב במחזור ההחלפה של הנורות במתקן.
 
 שיקולים בקביעת מקדם אחזקה 4 איור מס'-3
 
איור מס'-4 – טבלה לדוגמה עם LLMF ו LSF של מקורות אור שונים, יש לציין כי טבלות אלו מתעדכנות כל הזמן בהתאם להתפתחות מקורות האור.